ข่าวและกิจกรรม

2-2561ดูย้านหลังได้นะคะ   “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 2/2561วิทยากรโดย ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์  บัญชีจุฬาฯ รุ่น 46     ที่ Page Banshi Chula...
วันที่ 21/03/2561, 01:53
ชม 214 ชอบ 0 คน รายละเอียด
25-10-2017-2560   >> ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรมทางวิชาการที่นี่ <<
วันที่ 25/10/2560, 05:12
ชม 693 ชอบ 0 คน รายละเอียด
22-09-2017-thailand-4-0   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดบรรยายพิเศษ  หัวข้อ "Thailand 4.0 : อนาคตประเทศไทย"โดย ดร.สุวิทย์...
วันที่ 22/09/2560, 04:55
ชม 546 ชอบ 0 คน รายละเอียด
2559เนื่องจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ จะจัดขึ้นก่อนพิธีการสำคัญของประเทศ ดังนั้นตั้งแต่ช่วงการซ้อม การถ่ายภาพหมู่ จนถึงวันจริง มหาวิทยาลัยของดการแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยลูกโป่ง ช่อดอกไม้...
วันที่ 14/08/2560, 02:22
ชม 538 ชอบ 0 คน รายละเอียด
2559-2560 >> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 17...
วันที่ 10/08/2560, 07:16
ชม 567 ชอบ 0 คน รายละเอียด

Business Directory

business directory
ระบบสืบค้นหาข้อมูล การศึกษาและสุขภาพ อาหาร เครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ.

รายละเอียด

ปฎิทิน กิจกรรม

Calendar
ปฎิทินข่าวสารกิจกรรม อบรม สัมมนาของสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

รายละเอียด

ดาวน์โหลด วารสาร

Demo
เภตราสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของมวลสมาชิกสังคมบัญชีจุฬาฯ อย่างสำคัญและต่อเนื่อง.

รายละเอียด

หนังสือพิมพ์ / ลิงค์อื่นๆ

Demo
เว็บลิ้งค์หนังสือพิมพ์และอื่นๆ

รายละเอียด