อื่นๆ

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

9. อื่นๆ     

  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ตรวจสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิไลลักษณ์   ประศาสน์ครุการ (คนึงเหตุ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Market Research
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เมทินี   เลิศประเสริฐคงคา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  น้อยแทร็กเซอร์วิส
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศิริพร   พิทักษ์ลิ้มสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ภานุมาภรณ์ จำกัด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ยุทธนา   ภาณุมาภรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ค้าไม้
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไพศาล   ศรีเจริญจิตร์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ชื่อธุรกิจ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัชวาล   นนทลี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:     ชั้น 5   541     ถ.จรัญสนิทวงศ์   แขวงบางกรวย   เขตบางกรวย   กรุงเทพฯ   11130
  โทรศัพท์:   02-436-4514     มือถือ:   080-445-0066     แฟกซ์:   02-436-4591
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ให้คำปรึกษาด้านCorperate performance management
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นฤมล   อาคเนย์สุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โรงพิมพ์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิเชียร   รัศมีไพศาล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  แฟคตอริ่ง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิวัฒน์   คงคาสัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Software Vendor
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กาญจนี   เจริญรัถ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ค้าส่ง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กฤติยา   ตันติจตุรพร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เฟอร์นิเจอร์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ณัฐวิน   พงษ์เภตรารัตน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  รับเหมาก่อสร้าง
  ชื่อธุรกิจ :  ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรทิพย์   ธนศรีวนิชชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       106 ม.7     วงแหวน   บางบัวทอง   เมือง   ปทุมธานี   12000
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ชิ้นส่วนยานยนตร์
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   พงษ์ศักดิ์   นาวาประดิษฐ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       204 หมู่ 3   นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   ถ.สุขุมวิท     เขตศรีราชา   ชัยนาท  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  กฎหมาย
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   สมนึก   ธรรมนะจิตต์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัท นิวแมน จำกัด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อรพร   ปฐมวาณิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  holding company
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สันติ   วิลาสศักดานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบ FUEL CELL
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มาลัย   บุปผาภิรักษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ขายอะไหล่รถยนต์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวรรณา   สิงห์วงศ์วัฒนะ(อนุเคราะห์ดิลก)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Trading
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เชิดพงศ์   นิติเกษตรสุนทร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาง   ดารนีย์   มิ่งลดาพร(เตียวตระกูล)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Trading
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ตระกูล   จิณุณารักษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  software house
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอส.เอส.บี (กรุงเทพฯ) จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กัลยา   สุสมบูรณ์(สุวรรณศิริ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       5/11 หมู่ 3     แจ้งวัฒนะ   คลองเกลือ   ปากเกร็ด   นนทบุรี   11120
  โทรศัพท์:   02-573-5707     มือถือ:   081-642-3863     แฟกซ์:   02-573-5713
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โรงฉีดพลาสติก โรงชุบ โรงเป่า ขายสุขภัณฑ์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กาญจนา   เสรีวัฒนวุฒิ(เดชตีรยากร)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สถาบันการเงิน
  ชื่อธุรกิจ :  Citibank N.A.
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประกาศิต   สิงคะตีระ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารแสงทองธานี   18   82     สาทรเหนือ   แขวงสีลม   แขวงบางรัก   กรุงเทพฯ   10500
  โทรศัพท์:   02-232-3270     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริการทางด่วน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กิตติ   อาภรณ์รัตน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  คมนาคม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   สุรยุทธ   ทวีกุลวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Supply Chain
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ศุภชัย   อัศวารักษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  จัดการทรัพยากร
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาง   วิราวรรณ   ธาราพนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -

ขาย / บริการอื่นๆ

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

8. ขาย / บริการอื่นๆ
  8.1 ขายตรง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เสริมสุข   บูรณพันธ์(เรืองเดช)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปภาดา   เฉิดฉมาดล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิเชียร   ติยะมณี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

8.2 ร้านค้าปลีก/ ค้าส่ง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปนัดดา   วีระกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท จเร จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เสนาะ   ธรรมดี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       1   ซ.รามคำแหง 14   ถ.เสรี 2   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพฯ   10250
  โทรศัพท์:   02-314-3154     มือถือ:   083-017-5330     แฟกซ์:   02-314-5263
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิมลศรี   วุฒิประชา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ลัดดาวัลย์   คูวุฒยากร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิภาดา   จิตติพาณิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศิริพรรณ   ศักดาทร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุณีย์   เจิดเมธาวุฒิ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุพจน์   ชิตเกษรพงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  เอกภาพ
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เทียม   คุปติวิทยากุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อัครเดช   ปานเศรษฐี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กิตติชัย   ลัทธิโสภณกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรวิทย์   อาจาริยานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  สยามแกลเลอรี่ จำกัด -สำเพ็ง
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วุฒิชัย   สุริยาภิวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       456-458     ถ.วานิช 1   แขวงวัดเกาะ   เขตสัมพันธวงศ์   กรุงเทพฯ   10100
  โทรศัพท์:   02-225-0677-78     มือถือ:   089-121-7144     แฟกซ์:   -
 
8.3 สื่อสิ่งพิมพ์ /โฆษณา / การตลาด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรพิม   นาคสวัสดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท บิลเลี่ยน คอนเนคชั่น จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นลินธร (ไอริณรัช)   นันทชัยพร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิรณี เหตระกูล   ศรีนวลนัด
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: ดร.   ประภา   เหตระกูล ศรีนวลนัด
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภัทรพรรณ   สุทธิวาณิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  CATHAY ALLIANCE.CO.,LTD
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมเกียรติ   นนทิสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       61/42   อารีย์ 26   สุขุมวิท   คลองตัน   คลองเตย   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-259-0147     มือถือ:   089-777-4-777     แฟกซ์:   02-258-9876
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ครรชิต   ตันติชินานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   บางกอกโพสต์   5   136   ณ ระนอง   สุนทรโกษา   คลองเตย   คลองเตย   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-240-3700ต่อ1531     มือถือ:   081-8627450     แฟกซ์:   02-6719694
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วัตสันต์   พงศ์วราภา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปรีชา   กลิ่นแก้ว
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พชร   จงกมานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บมจ.ไทยบริติชเคียวริก้พริ้นติ้ง
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   บรรณ   เกษมทรัพย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคาร CTI ทาวเวอร์   ชั้น 12   191     ถ.รัชดาภิเษก   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-754-2650     มือถือ:   089-205-1086     แฟกซ์:   -
 
8.4 Modern Trade/ Department Store
ไม่มีข้อมูล
 
8.5 อื่น(ระบุ)     
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  จำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กัลยา   คุณานันทกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ชุดชั้นใน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เสริมสุข   บูรณพันธ์(เรืองเดช)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ผลิตรายการโทรทัศน์/จัดงาน Event
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท วิน ครีเอชั่น จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เมธวิน   อังคทะวานิช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:                 กรุงเทพฯ  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ประกันชีวิต
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมเกียรติ   พนมฤทธิ์ (ศิวสุวรรณ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:                 กรุงเทพฯ  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  อาหารและเครื่องดื่ม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวัฒน์   เหล่าภราดรชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ประกันชิวิต
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กฤตยา   ล่ำซำ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โทรศัพท์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ลักษนี   สุตัณฑวิบูลย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การศึกษา
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท Pathfinder
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จุฑาทิพย์   จันทนะศิริ (กาญจนรัตน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       19/2   ซ.ปานจิตร 6   ถ.พหลโยธิน ซ.60   ต.คูคต   อ.ลำลูกกา   ปทุมธานี   12130
  โทรศัพท์:   02-639-4240     มือถือ:   081-399-2283     แฟกซ์:   02-639-4241
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  น้ำมัน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ดนัย   เอกวรชาติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ผลิตสิ่งพิมพ์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พชร   จงกมานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สรรหาผู้บริหาร
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปัญญา   ฉัททันต์รัศมี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

นำเข้า-ส่งออก-ท่องเที่ยว

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

7. นำเข้า-ส่งออก-ท่องเที่ยว
  7.1 บริการนำเข้า-ส่งออก
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   ภัทรียา   แสวงศักดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรชัย   ชาญวนิชวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เยาวดี   สินธุประมา (วิสิทธ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วลัยลักษณ์   ภานุมาต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   รัชนี   วงศ์พิเศษกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   โศภิษฐ์   ปุณยภัทร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  P.G.S. Co.;Ltd.
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภาวิณี   อานนท์ธนทรัพย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   State Tower   ชั้น 30   1055/623     ถ.สีลม   แขวงสีลม   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   10500
  โทรศัพท์:   02-234-8738     มือถือ:   081-488-9910     แฟกซ์:   02-236-6609
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวรรณา   ตั้งศักดิ์สถิตย์(กอนุประพันธ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พัชรินทร์   เจริญสุขมงคล(ชูชัยศรี)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อมรเทพ   ทวีพานิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  โคลัมบัส เอ็กซ์เพรส
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จงดี   คุปต์หิรัณย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.2 บริการด้านศุลกากร(ชิปปิ้ง)
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อนุชิต   ตันวีระเกษม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรรณพิมล   เศรษฐวรางกูร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชื่นจิตต์   หอมสุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  โคลัมบัส เอ็กซ์เพรส
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จงดี   คุปต์หิรัณย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.3 บริการพาหนะขนส่งสินค้า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วันชัย   อ่ำพึ่งอาตม์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประดิษฐ์   โลหะวิริยศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ไพโรจน์   ไตรยวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พเยาว์   มริตตนะพร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมชาย   สิงห์วงศ์วัฒนะ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  โคลัมบัส เอ็กซ์เพรส
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จงดี   คุปต์หิรัณย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.4 บริการการท่องเที่ยว
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วสันต์   เสือสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรทิพย์   วัฒนาสุรกิตต์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัทแม่โขงเวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อัญชลี   สิริวรรธนะ (วัฒนสินธุ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -   -   158/9   ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 14   สุขุมวิท 71   พระโขนงเหนือ   วัฒนา   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-751-2600-1     มือถือ:   081-841-6211     แฟกซ์:   02-711-1231
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัยวัฒน์   จิตต์นุกุลศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.5 บริการสายการบิน/รถเช่า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จุฑาพร   นัยสงวนศรี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วาสินี   เจียมอนุกูลกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรรณพร   ตันติเจริญ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พูนศรี   ภคอริยะ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.6 บริการโรงแรม/ที่พัก
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธนู   หะรังษี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประพันธ์ศักดิ์   แพทยานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธนธรณ์   รัตนชีวร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บ้านห้วยน้ำริน
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุกรี   คุ้มพันธุ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       1/12   ซ.วิภาวดี 25   ถ.วิภาวดีรังสิต   แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ   10210
  โทรศัพท์:   02-589-5359     มือถือ:   081-450-2505     แฟกซ์:   02-954-6459
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   พงศ์อนันต์   สุวัณณาคาร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พักตร์พิมล   สาริสุต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรพรรณ   ตันอริยกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวิมล   สุรไพฑูรย์กร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.7 อื่น(ระบุ)
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  รถโดยสารสาธารณะ
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ไพโรจน์   ไตรยวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริการคลังสินค้า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สัมฤทธิ์   ตันติดิลกกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ชัยยุทธ์   ลิ้มสงวน
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ร้านอาหาร
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรพรรธน์(สรณคมน์)   ชุติมา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

เครื่องนุ่งห่มและความงาม

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

6. เครื่องนุ่งห่มและความงาม
  6.1 เครื่องนุ่มห่ม/เสื้อผ้าสำเร็จรูป
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรรณเพ็ญ   พนมไพฑูรย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วีระวิทย์ (นิตย์ภรณ์)   จีรวงศ์ไกรสร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ร้านตัดเสื้อ
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภัคคิวรรณ   เลาหบุตร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       49   ประสานมิตร   สุขุมวิท 23   คลองเตยเหนือ   วัฒนา   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-258-4182     มือถือ:   081-619-4298     แฟกซ์:   02-260-2204
  ชื่อธุรกิจ :  บจม.รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วารุณี   ถนอมศักดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรพรรณ   พงษ์จินดาทิพย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วารุณี   ธนาธรรมธร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชมานันทน์   เพ็ชรโปรี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
  6.2 เครื่องสำอาง
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธัชชัย   จงศิริวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อรพินทร์   ธนบุรกร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   อาริยวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
6.3 เครื่องประดับ
  ชื่อธุรกิจ :  M.B.Collection
  ชื่อ-นามสกุล: รศ.   มัลลิกา   บุนนาค (โมกขะเวส)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       35/3   ซ.สุขุมวิท 49   ถ.สุขุมวิท   แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-258-7889     มือถือ:   081-817-6972     แฟกซ์:   02-258-7889
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สายพิณ   เอื้อบุณยะนันท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิสิฐ   เตชะพงศ์ธาดา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
6.4 ทอง/อัญมณี/จิวเวลรี่
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   บุญชู   ศัยศักดิ์พงษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทีฆวัต   ศุภนันตฤกษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

6.5 ของที่ระลึก/กิ๊ฟท์ช็อพ
ไม่มีข้อมูล
 
6.6 สปา / สถานเสริมความงาม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธัชชัย   จงศิริวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิทักษ์   ลาภปรารถนา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

การเงิน

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

5. การเงิน
  5.1 ธนาคาร/สถาบันการเงิน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธีรวุฒิ   ศศินุกูล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารทิสโก้ จำกัด(มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อาทิตย์   ทิวไผ่งาม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   ทิสโก้ทาวเวอร์   10   48/2     สาทรเหนือ   สีลม   บางรัก   กรุงเทพฯ   10500
  โทรศัพท์:   02-633-6856-7     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อังคณา   หิรัญพฤกษ์ (ตรีรัตนาทิพย์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จุลนนท์   ศรีธัญรัตน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปราชญ์   เยาวพงศ์ศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิไลวรรณ   เตียศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารกรุงเทพ
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   สุมาลี   หวังประกอบสุข
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมศักดิ์   ดีมงคลสุข
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมเกียรติ   ศรีสุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุภรักษ์   ปัญญาธรรมคุณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ยิ่งลักษณ์   คงคาสัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาง   ชุติมา   กิจจำนงค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   น้ำทิพย์   โพธิสัตย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารซิตี้แบงค์
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   โยธิน   เจนวาณิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       82     สาธรเหนือ     บางรัก   กรุงเทพฯ  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิชา   กุลกอบเกียรติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิรุฬห์   จิตมหนิรันดร์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปลายพันธุ์   เจริญพานิช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   รัษฎา   สีละชาต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กอบศักดิ์   ดวงดี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทิตพงศ์   แดงรัศมีโสภณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   ภาวินี   หาญสมภพ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มนู   สุทธิพงษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศุลีพร   ประทิพพรกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุจินดา   ปิลันธนดิลก
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคารเกียรตินาคิน
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ศราวุธ   จารุจินดา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชุติมา   สิริเวชชะพันธ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นันทนี   ศรีสุขสวัสดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธีรภาพ   วิเศษสินธุ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นึกรัก   ใบเงิน
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรณัฎฐ์   เลิศประจักษ์ธาตรี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุจินดา   เวียงเพิ่ม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พัชรินทร์   สุรัตตานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธัญลักษณ์   กุลชล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิมลรัตน์   นีติวัฒนพงษ์(อเนกพงษ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เพียงเพ็ญ   จิระพันธุ์(สุกสว่าง)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไพบูลย์   น้อยเพ็ง
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัยวัฒน์   อุทัยวรรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นภาพร   ประภาพรรณสิริ(เรืองรจิตปกรณ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อรพิน   ฉันตระกูลโชติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชลนี   เรียบร้อยเจริญ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มาลินี   พรประยุทธ(ธำรงกิจนภา)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จารุณี   อมรเกียรติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทัศนานวล   ภักตร์ผ่องศรี--
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นพวรรณ   สุวรรณเวช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พัชรี   อุทัยรัตนกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

5.2 บริษัทหลักทรัพย์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธิดา   เอื้อสุนทรวัฒนา (เพียรอุสาหะ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมชาย   ทรรศนียศิลป์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรพริ้ง   สุขสันติสุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  Thanachart Securities Public Company Limited
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จันทิรา   บุริประเสริฐ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ (มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ขวัญนภา   สุขวัต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   เอ็มบีเค   14   440 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์       วังใหม่   ปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-2179595 ต่อ 8678     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มาลี   ศิรินิมิตรผล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อารยา   บูรณเทพาภรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มงคล   เยี่ยงศุภพานนทร์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
  5.3 ประกันชีวิต/ประกันภัย
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   สุวัฒน์   ฤกษ์สุจริต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิมพกานต์   อนุตรยนตร์ชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   ศิริลักษณ์   สายวิเชียร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  เมืองไทยประกันชีวิต
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ณัฐินี   ทับจินดา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปุณฑริกา   ใบเงิน
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พจมาน   เฟื่องอารมย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทิพจุฑา   เพิ่มชาติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วีระศักดิ์   นาคะชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พลเทพ   สิทธิ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภรณี   บุญเกศ(ธราสุวรรณ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุทีม   ภัทรมาลัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กัลยา   ม้ามณี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

5.4 อื่น(ระบุ)
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กันตคุณ   สรรพกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักงานสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  สำนักงานปิติเสรี
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชวนา   วิวัฒน์พนชาติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารพนชาติ   ชั้น 1,3   8/4   ซ.วิภาวดี 44   ถ.วิภาวดีรังสิต   แขวงลาดยาว   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ   10900
  โทรศัพท์:   02-941-3584-6     มือถือ:   081-637-9767     แฟกซ์:   02-941-3658
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัทบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กษิดิศ   ธรรมอุปกรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัทสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ธนวัชร   ศุภโรจน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ที่ปรึกษาธุรกิจ
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปรีชา   ปรมาพจน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรรณสุภา   เสสะเวช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไววิทย์   อุทัยเฉลิม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักงานสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท พีเอ บาลานซ์ เอเซีย แปซิฟิก จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มาริสา   ปริญญาปริวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคาร 42 ทาวเวอร์   ชั้น 16   65   ซ.สุขุมวิท 42   ถ.สุขุมวิท   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-712-2576     มือถือ:   081-948-7230     แฟกซ์:   02-712-3214
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การบํญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ฤดีวรรณ   เนติวิวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ชื่อธุรกิจ :  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พณัญญา   บัณฑุวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักงานบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   แววตา   วงศ์เชาวน์วัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุทธารักษ์   ปัญญา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัท พูลผล จำกัด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมจิตต์   จันทร์รัฐิติกาล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ที่ปรึกษาการเงินและบริหารบุคคล
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อนันต์   เกตุพิทยา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักตรวจสอบภายใน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทักขิณา   หาญวงศ์ฤทธิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัทสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภูมิ   เรืองสินภิญญา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กมล   เสริมนรา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ลักษณะน้อย   พึ่งรัศมี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -