อสังหาริมทรัพย์

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

3.1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อธิป   พีชานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สันติ   วิลาสศักดานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไชยยศ   คงไทยเสรีกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัยวัฒน์   แสงรัฐวัฒนะ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   คณิต   เศรษฐนันท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
3.2 รับเหมาก่อสร้าง
  ชื่อธุรกิจ :  บี.เอส.วี.มาร์เก็ตติ้ง
  ชื่อ-นามสกุล: นาง   บุศรา   วัฒนศรีมงคล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       487     ถ.ศรีอยุธยา   แขวงพญาไท   ราชเทวี   กรุงเทพฯ   10400
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิชิต   เตชะมนูญ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ซีคอน จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศุภิชชา   ชัยพิพัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศิริพร   อึ้งสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นรินทร์   รัตนพิเชฎฐชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มีเดช   ภูพรวิวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประเสริฐ   มริตตนะพร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปราณี   ชูโชติถาวร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
  3.3 ผลิต/จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ช่อทิพย์   ลิปิเวชกุลกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชาญณรงค์   ปิยะมโนธรรม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วัลลภา   มนูญพงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุบล   พรพิพัฒน์กุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัยวัฒน์   การุณมรรคผล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บ.ทีพีไอโพลีน
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สิทธิ   สุรเลิศรังสรรค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วัชรี   คุณกิตติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารอาวรรณ     1339     ถ.ประชาราษฎร์ 1   แขวงบางซื่อ   เขตบางซื่อ   กรุงเทพฯ   10800
  โทรศัพท์:   02-587-0199     มือถือ:   081-928-2552     แฟกซ์:   02-587-4764
 
3.4 เฟอร์นิเจอร์/ของแต่งบ้าน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิชัย   สีตสุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  แกรนด์ดิส
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จินตนา   จตุรภัทรกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นิสากร   พากเพียร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   โสภณ   ปิ่นอนงค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประพิศ   สีตสุวรรณ (หมื่นรักษ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
3.5 บริการออกแบบ/ ก่อสร้าง/ ตกแต่ง
ไม่มีข้อมูล
 

3.6 บริการให้เช่า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วันชัย   เตียศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เดอะ ทเวนตี้ อพาร์ทเม้น กรุ๊ป จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กฤษณรงค์   สนธยางกูล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   The 20     19   ซ.อ่อนนุช 20   ถ.สุขุมวิท 77   แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง   กรุงเทพฯ   10250
  โทรศัพท์:   02-742-0801     มือถือ:   081-935-7338     แฟกซ์:   02-742-1381
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ดวงพร   สมประกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เดอะ ทเวนตี้ อพาร์ทเม้นท์ กรุ้ป จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทิพสุดา   สนธยางกูล (จันทรจวน)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   The 20     19   ซ.อ่อนนุช 20   ถ.สุขุมวิท 77   แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง   กรุงเทพฯ   10250
  โทรศัพท์:   02-331-0931     มือถือ:   081-889-1878     แฟกซ์:   02-742-1381
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พนาวดี   วนะภูติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   มาลัย   เมฆะวารินทร์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บ.เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรพงศ์   สุขธีรอนันตชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

3.7 บริการรักษาความปลอดภัย / ความสะอาด
ไม่มีข้อมูล