อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

4.1 สิ่งทอ
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อารียา   เจียมประภา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุชาย   พรศิริกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรรณา   รัตนารังสรรค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   โสฬาร   สุทธิพงษ์คณาสัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บจก. ลิ่นฮะเฮง
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   จิตรลดา   ล้อวาณิชย์-รุ่น30
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:                 กรุงเทพฯ  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ธนา   ลีนะวัฒนา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

4.2 ยานยนต์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เกษม   สุทธิจิตรานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชอุ่ม   คุณวาสี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัทอีซูซุฮั่วเชียงจั่น จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อุษณีย์   เตพละกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       21 หมู่ 11     ถ.บายพาส   ต.นาป่า   อ.เมืองชลบุรี   ชลบุรี   20000
  โทรศัพท์:   038-213-771-3     มือถือ:   081-636-0307     แฟกซ์:   038-213-799
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภาณุพงศ์   ศักดาทร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรรณี   ลีฬหาทร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท กระทุ่มแบนการหล่อ จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มนัส   ขจรเดชากุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       320/1 หมู่ 4 ซอย ว.ป.อ.11     เศรษฐกิจ   ตำบลท่าไม้   อำเภอกระทุ่มแบน   สมุทรสาคร   74110
  โทรศัพท์:   02-8100568-9     มือถือ:   081-860-6866     แฟกซ์:   02-8100564
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรเพ็ญ   ภูววีรานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
4.3 สื่อสารและIT
  ชื่อธุรกิจ :  Dcom Group
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ราเชนทร์   อ่วมแก้ว
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   กฤช   ศรีสันต์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวารี   ลิมป์ชัยโรจน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อิศระ   เดชะไกศยะ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ดวงฤทัย   เจียมประภา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปิยพร   จตุปาริสุทธ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ยุทธชัย   กาญจนเมธา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุทน   ส่วนบุญ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ประพัตธ์   สวยรูป
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ประพัตธ์   สวยรูป
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

4.4 อิเลคทรอนิกส์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วัฒนชาติ   คันธะ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เอกชัย   พิริยะวิทยากุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  CPF IT Center
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พูนศรี   อดุลยพิเชฎฐ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคาร CP ทาวเวอร์   ชั้น 16   313     ถ.สีลม     เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   10500
  โทรศัพท์:   02-625-7772     มือถือ:   089-128-6406     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   มนตรี   พรวสันต์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
4.5 เกษตรกรรม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุรวุฒิ   สงวนชาติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มณฑิรา   นันทเศรษฐ์พงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัทไทยคอมมอดิตี้ จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   โรจน์   ลิ้มสวัสดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์   ชั้น 29   1093/157     ถ.บางนา-ตราด   แขวงบางนา   เขตบางนา   กรุงเทพฯ   10260
  โทรศัพท์:   02-745-6950     มือถือ:   081-916-2114     แฟกซ์:   02-745-6578
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ปรีชา   ยงรักเกียรติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ยุทธชัย   เพียรพัฒนางกูร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       523     สาทรใต้     ยานนาวา   กรุงเทพฯ   10120
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มานิต   สุทธิพงษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
4.6 พลังงาน     
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชนาทิพย์   ศุภผลศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทิพยาภรณ์   ศรีเสาวชาติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศรีสุดา   สุรเลิศรังสรรค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จุฑา   วิวรกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พัทธนันท์   เตชะกำพุช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   ซันทาวเวอร์ส บี   21   123     วิภาวดีรังสิต   แขวงจอมพล   เขตจตุจักร   กรุงเทพฯ   10900
  โทรศัพท์:   02-6497965     มือถือ:   081-3744398     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   บุษบา   ลาภบำรุงวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศักดิ์ชัย   ศรีเพชร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรพงศ์   พนมไพฑูรย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุรศักดิ์   คูวิเศษแสง
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาง   กฤษณา   ปิ่นแก้ว
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
4.7 อื่น(ระบุ)
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ปูนซีเมนต์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ธนาคาร   อุกฤษ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  วัตถุก่อสร้าง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภัทรา   ไกรลักษณวราภา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  พลาสติก
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมพงษ์   ตันเจริญผล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การผลิตเสาทาวเวอร์ รับจ้างชุลสังกะสีกันสนิม
  ชื่อธุรกิจ :  สยามสติล เกรตติงส์
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ฝังเพ็ชร์   บุญเลี้ยง
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โฟม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นันท์ธิดา   วิจิตรกาญจน์ (เตชะรินทร์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ปลูกป่า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จุมพฏ   ตัณมณี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  กล่องกระดาษลูกฟูก
  ชื่อธุรกิจ :  บ. กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อุไรวรรณ   อัคราทิตย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  กระดาษ
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มนตรี   มหาพฤกษ์พงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ถนอมวงศ์   แต้ไพสิฐพงษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ปิโตรเคมี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุเกรียง   ชาติอุทิศ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  อุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ยุทธชัย   เพียรพัฒนางกูร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       523     สาทรใต้     ยานนาวา   กรุงเทพฯ   10120
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  คอมเพลสเซอร์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปานเทพ   ไกรฤกษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ปูน
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอส ซี จี เเอคเค้าน์ติ้งเซอร์วิสเซส
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เนตรรพีร์   ศรีชัยนาค
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โลหะ
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กัลยาภัสร์   หงส์ลดารมภ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  กระดาษ
  ชื่อธุรกิจ :  บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   องอาจ   ลิ้มประยูรยงค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  พลาสติก
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ฐิติพร   นันทิรุจ (ตันพงศ์เจริญ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บรรจุภัณฑ์พลาสติก
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรรณพิมล   เศรษฐวรางกูร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  packaging
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัทไทยโฟม จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อุษณีย์   ตุลยธัญ(ไตรวุฒิ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ปูนซิเมนต์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นนท์   เผ่าบรรจง
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ปูนซิเมนต์
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุธิดา   ชัยบัณฑิตย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เคมีภัณฑ์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สินีนาฎ   สุวรรณพัตรา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ผลิตปรับอากาศ
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ดารุณี   กฤตบุญญาลัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัทลูโบ้(ประเทศไทย) จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   บรรพต   บุญฤทธิ์ธงไชย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  อุปกรณ์ศิลปะ
  ชื่อธุรกิจ :  บจก.เอสที อาร์ท แมททีเรียล
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   กฤติกร   ไทยแหลมทอง
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -