ขาย / บริการอื่นๆ

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

8. ขาย / บริการอื่นๆ
  8.1 ขายตรง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เสริมสุข   บูรณพันธ์(เรืองเดช)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปภาดา   เฉิดฉมาดล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิเชียร   ติยะมณี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

8.2 ร้านค้าปลีก/ ค้าส่ง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปนัดดา   วีระกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท จเร จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เสนาะ   ธรรมดี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       1   ซ.รามคำแหง 14   ถ.เสรี 2   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพฯ   10250
  โทรศัพท์:   02-314-3154     มือถือ:   083-017-5330     แฟกซ์:   02-314-5263
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิมลศรี   วุฒิประชา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ลัดดาวัลย์   คูวุฒยากร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิภาดา   จิตติพาณิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศิริพรรณ   ศักดาทร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุณีย์   เจิดเมธาวุฒิ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุพจน์   ชิตเกษรพงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  เอกภาพ
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เทียม   คุปติวิทยากุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อัครเดช   ปานเศรษฐี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กิตติชัย   ลัทธิโสภณกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรวิทย์   อาจาริยานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  สยามแกลเลอรี่ จำกัด -สำเพ็ง
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วุฒิชัย   สุริยาภิวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       456-458     ถ.วานิช 1   แขวงวัดเกาะ   เขตสัมพันธวงศ์   กรุงเทพฯ   10100
  โทรศัพท์:   02-225-0677-78     มือถือ:   089-121-7144     แฟกซ์:   -
 
8.3 สื่อสิ่งพิมพ์ /โฆษณา / การตลาด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรพิม   นาคสวัสดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท บิลเลี่ยน คอนเนคชั่น จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นลินธร (ไอริณรัช)   นันทชัยพร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิรณี เหตระกูล   ศรีนวลนัด
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: ดร.   ประภา   เหตระกูล ศรีนวลนัด
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภัทรพรรณ   สุทธิวาณิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  CATHAY ALLIANCE.CO.,LTD
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมเกียรติ   นนทิสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       61/42   อารีย์ 26   สุขุมวิท   คลองตัน   คลองเตย   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-259-0147     มือถือ:   089-777-4-777     แฟกซ์:   02-258-9876
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ครรชิต   ตันติชินานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   บางกอกโพสต์   5   136   ณ ระนอง   สุนทรโกษา   คลองเตย   คลองเตย   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-240-3700ต่อ1531     มือถือ:   081-8627450     แฟกซ์:   02-6719694
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วัตสันต์   พงศ์วราภา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปรีชา   กลิ่นแก้ว
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พชร   จงกมานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บมจ.ไทยบริติชเคียวริก้พริ้นติ้ง
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   บรรณ   เกษมทรัพย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคาร CTI ทาวเวอร์   ชั้น 12   191     ถ.รัชดาภิเษก   แขวงคลองเตย   เขตคลองเตย   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-754-2650     มือถือ:   089-205-1086     แฟกซ์:   -
 
8.4 Modern Trade/ Department Store
ไม่มีข้อมูล
 
8.5 อื่น(ระบุ)     
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  จำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กัลยา   คุณานันทกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ชุดชั้นใน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เสริมสุข   บูรณพันธ์(เรืองเดช)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ผลิตรายการโทรทัศน์/จัดงาน Event
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท วิน ครีเอชั่น จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เมธวิน   อังคทะวานิช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:                 กรุงเทพฯ  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ประกันชีวิต
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมเกียรติ   พนมฤทธิ์ (ศิวสุวรรณ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:                 กรุงเทพฯ  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  อาหารและเครื่องดื่ม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวัฒน์   เหล่าภราดรชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ประกันชิวิต
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กฤตยา   ล่ำซำ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โทรศัพท์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ลักษนี   สุตัณฑวิบูลย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การศึกษา
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท Pathfinder
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จุฑาทิพย์   จันทนะศิริ (กาญจนรัตน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       19/2   ซ.ปานจิตร 6   ถ.พหลโยธิน ซ.60   ต.คูคต   อ.ลำลูกกา   ปทุมธานี   12130
  โทรศัพท์:   02-639-4240     มือถือ:   081-399-2283     แฟกซ์:   02-639-4241
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  น้ำมัน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ดนัย   เอกวรชาติ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ผลิตสิ่งพิมพ์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พชร   จงกมานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สรรหาผู้บริหาร
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปัญญา   ฉัททันต์รัศมี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -