ข่าวและกิจกรรม

32-7-9   ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "เครื่องมือทางการเงิน-ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9"ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.ณ...
วันที่ 20/08/2562, 03:03
ชม 26 ชอบ 0 คน รายละเอียด
csr-one-day-trip-csr-17-8-2562เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ณ บริเวณไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตำบลโคกขาม...
วันที่ 20/08/2562, 02:48
ชม 4 ชอบ 0 คน รายละเอียด
4-2562-tfrs-for-npaes   ขอเชิญร่วมสัมมนา ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ TFRS for NPAEs : ประเด็นที่สำคัญและทิศทางในอนาคตในวันพุธที่ 9 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00-17.00 น.ณ ห้องแมนดาริน AB โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถ.พระราม 4วิทยากรโดย :...
วันที่ 15/08/2562, 05:25
ชม 30 ชอบ 0 คน รายละเอียด
2562จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่สู่ก้าวแรกในรั้วจามจุรี...
วันที่ 05/08/2562, 03:05
ชม 25 ชอบ 0 คน รายละเอียด

Business Directory

business directory
ระบบสืบค้นหาข้อมูล การศึกษาและสุขภาพ อาหาร เครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ.

รายละเอียด

ปฎิทิน กิจกรรม

Calendar
ปฎิทินข่าวสารกิจกรรม อบรม สัมมนาของสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

รายละเอียด

ดาวน์โหลด วารสาร

Demo
เภตราสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของมวลสมาชิกสังคมบัญชีจุฬาฯ อย่างสำคัญและต่อเนื่อง.

รายละเอียด

หนังสือพิมพ์ / ลิงค์อื่นๆ

Demo
เว็บลิ้งค์หนังสือพิมพ์และอื่นๆ

รายละเอียด