ข่าวและกิจกรรม

8-2562สมาคมนิสิตเก่า คณะ​พาณิช​ยศ​า​สตร์และ​การบัญชี​ จุฬา​ฯ จัดเสวนา “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 8/2562 วิทยากรโดย ดร.กนก กาญจนภู บัญชีจุฬาฯ รุ่น 62 และ  Partner and Director, Well Consulting...
วันที่ 19/09/2562, 03:11
ชม 5 ชอบ 0 คน รายละเอียด
2019-08-28-07-36-20พาณิชย์ จับมือ คณะบัญชี จุฬาฯ จัดทำโครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการฯ ให้เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน...
วันที่ 28/08/2562, 07:36
ชม 94 ชอบ 0 คน รายละเอียด
deeden62 เกณฑ์การเสนอชื่อบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ปี 2562 >> ดาวน์โหลด เกณฑ์การเสนอชื่อบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ปี 2562 <<     แบบฟอร์ม เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ปี 2562 >>...
วันที่ 28/08/2562, 07:31
ชม 158 ชอบ 0 คน รายละเอียด
57สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 131...
วันที่ 28/08/2562, 07:10
ชม 42 ชอบ 0 คน รายละเอียด
j7-2562สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬา จัดเสวนา “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 7/2562วิทยากรโดย คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ นิสิตเก่า MBA จุฬาฯในหัวข้อ "จะลงทุนอะไรดี...
วันที่ 22/08/2562, 01:03
ชม 72 ชอบ 0 คน รายละเอียด

Business Directory

business directory
ระบบสืบค้นหาข้อมูล การศึกษาและสุขภาพ อาหาร เครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ.

รายละเอียด

ปฎิทิน กิจกรรม

Calendar
ปฎิทินข่าวสารกิจกรรม อบรม สัมมนาของสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

รายละเอียด

ดาวน์โหลด วารสาร

Demo
เภตราสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของมวลสมาชิกสังคมบัญชีจุฬาฯ อย่างสำคัญและต่อเนื่อง.

รายละเอียด

หนังสือพิมพ์ / ลิงค์อื่นๆ

Demo
เว็บลิ้งค์หนังสือพิมพ์และอื่นๆ

รายละเอียด