ข่าวและกิจกรรม

2512นิสิตเก่าจุฬาฯ ปี 2512 ขอเชิญร่วมงาน “เดิน-วิ่ง ตามหาลมหายใจ”               CU Freshy 12 จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อหารายได้สมทบกองทุน...
วันที่ 22/10/2562, 08:25
ชม 117 ชอบ 0 คน รายละเอียด
9-2562สมาคมนิสิตเก่า คณะ​พาณิช​ยศ​า​สตร์และ​การบัญชี​ จุฬา​ฯ​ จัด​เสวนา ​“จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่  9/2562 วิทยากรโดย คุณอธิป พีชานนท์  บัญชีจุฬาฯ รุ่น 37 กรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง...
วันที่ 16/10/2562, 01:56
ชม 127 ชอบ 0 คน รายละเอียด
tfrs-for-npaesฝ่ายวิชาการ สมาคมนิสิตเก่าคณะ​พาณิช​ยศ​า​สตร์และ​การบัญชี​จุฬาฯ จัดสัมมนาหัวข้อ TFRS for NPAEs: ประเด็นสำคัญและทิศทางในอนาคต โดยวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขาการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  ณ...
วันที่ 09/10/2562, 04:40
ชม 152 ชอบ 0 คน รายละเอียด
2561พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต จุฬาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ระดับปริญญาบัณฑิต(ปริญญาตรี)เข้ารับพระราชทาน​ปริญญาบัตร...
วันที่ 03/10/2562, 13:22
ชม 135 ชอบ 0 คน รายละเอียด

Business Directory

business directory
ระบบสืบค้นหาข้อมูล การศึกษาและสุขภาพ อาหาร เครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ.

รายละเอียด

ปฎิทิน กิจกรรม

Calendar
ปฎิทินข่าวสารกิจกรรม อบรม สัมมนาของสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

รายละเอียด

ดาวน์โหลด วารสาร

Demo
เภตราสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของมวลสมาชิกสังคมบัญชีจุฬาฯ อย่างสำคัญและต่อเนื่อง.

รายละเอียด

หนังสือพิมพ์ / ลิงค์อื่นๆ

Demo
เว็บลิ้งค์หนังสือพิมพ์และอื่นๆ

รายละเอียด