การศึกษาและสุขภาพ

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY


1.1 สถาบันการศึกษา
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นพพล   เบี้ยวไข่มุข
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปรีชา   ตั้งไพบูลย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศิริพงษ์   ทิณรัตน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ปพิชญา   โหสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ช่างกลสยาม)
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรศรี   กตัญญูทวีทรัพย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       46     จรัญสนิทวงศ์   ท่าพระ   บางกอกใหญ่   กรุงเทพฯ   10600
  โทรศัพท์:   024111331,028640358     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุทธิศิลป์   ชำนาญเวช
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ม.หอการค้าไทย
  ชื่อ-นามสกุล: ดร.   พรสิริ   ปุณเกษม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       126/1     วิภาวดีรังสิต   ดินแดง   ดินแดง   กรุงเทพฯ   10400
  โทรศัพท์:   026976530     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรรณี   ยงปิยะกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -

 

1.2 สถาบันกวดวิชา

  ชื่อธุรกิจ : 
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นพพล   เบี้ยวไข่มุข
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:       มือถือ:       แฟกซ์:

 

1.3 โรงพยาบาล/คลินิก

  ชื่อธุรกิจ :  โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ดาวศิริ   อยู่ประเสริฐ (รัตนพานิช)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:           ถ.ประจักษ์ศิลปาคม     อ.เมือง   อุดรธานี   41000
  โทรศัพท์:   042-343-111     มือถือ:   081-871-8765     แฟกซ์:   042-345-061
  ชื่อธุรกิจ :  โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กรียดา   วิชัยธนพัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ยุพิน   โมฬีชาติ(ผู้พัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -

 

1.4 ยาและเวชภัณฑ์     

  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   องอาจ   เจียมจรรยา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -

 

1.5 อื่น(ระบุ)

  ชื่อประเภทธุรกิจ :  อาหารเสริมและชลอความชรา
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธัชชัย   จงศิริวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ngo
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิสาลินี   วังวิทยา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
  ชื่อธุรกิจ :  สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ถนัดวิทย์   โรจน์พจนรัตน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       12   ซ.พระรามหก 41 (หม่อมแผ้ว แยก 3)   ถ.พระราม 6   แขวงสามเสนใน   เขตพญาไท   กรุงเทพฯ   10400
  โทรศัพท์:   02-279-6222     มือถือ:   085-122-5999     แฟกซ์:   02-279-6203
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  -
  ชื่อธุรกิจ :  บมจ. ไทยเคนเปเปอร์
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   องอาจ   ลิ้มประยูรยงค์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Training
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ลินลี่   เขมะปานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ด้านดนตรี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กิตติวรรณ   วรามิตรสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -