เครื่องนุ่งห่มและความงาม

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

6. เครื่องนุ่งห่มและความงาม
  6.1 เครื่องนุ่มห่ม/เสื้อผ้าสำเร็จรูป
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรรณเพ็ญ   พนมไพฑูรย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วีระวิทย์ (นิตย์ภรณ์)   จีรวงศ์ไกรสร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  ร้านตัดเสื้อ
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภัคคิวรรณ   เลาหบุตร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       49   ประสานมิตร   สุขุมวิท 23   คลองเตยเหนือ   วัฒนา   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-258-4182     มือถือ:   081-619-4298     แฟกซ์:   02-260-2204
  ชื่อธุรกิจ :  บจม.รองเท้าบาจาแห่งประเทศไทย จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วารุณี   ถนอมศักดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรพรรณ   พงษ์จินดาทิพย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วารุณี   ธนาธรรมธร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชมานันทน์   เพ็ชรโปรี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
  6.2 เครื่องสำอาง
  ชื่อธุรกิจ :  ห้างสรรพสินค้า
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   เอื้อวัฒนะสกุล(จิราธิวัฒน์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารเซนเวิลด์   16   4, 4/5     ถ.ราชดำริ   แขวงปทุมวัน   เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ   10330
  โทรศัพท์:   02-100-9863     มือถือ:   081-834-7222     แฟกซ์:   02-100-9867
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธัชชัย   จงศิริวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อรพินทร์   ธนบุรกร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มุกดา   อาริยวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
6.3 เครื่องประดับ
  ชื่อธุรกิจ :  M.B.Collection
  ชื่อ-นามสกุล: รศ.   มัลลิกา   บุนนาค (โมกขะเวส)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       35/3   ซ.สุขุมวิท 49   ถ.สุขุมวิท   แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-258-7889     มือถือ:   081-817-6972     แฟกซ์:   02-258-7889
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สายพิณ   เอื้อบุณยะนันท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิสิฐ   เตชะพงศ์ธาดา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
6.4 ทอง/อัญมณี/จิวเวลรี่
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   บุญชู   ศัยศักดิ์พงษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ทีฆวัต   ศุภนันตฤกษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 

6.5 ของที่ระลึก/กิ๊ฟท์ช็อพ
ไม่มีข้อมูล
 
6.6 สปา / สถานเสริมความงาม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธัชชัย   จงศิริวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พิทักษ์   ลาภปรารถนา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -