นำเข้า-ส่งออก-ท่องเที่ยว

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

7. นำเข้า-ส่งออก-ท่องเที่ยว
  7.1 บริการนำเข้า-ส่งออก
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นางสาว   ภัทรียา   แสวงศักดิ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรชัย   ชาญวนิชวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เยาวดี   สินธุประมา (วิสิทธ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วลัยลักษณ์   ภานุมาต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   รัชนี   วงศ์พิเศษกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   โศภิษฐ์   ปุณยภัทร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  P.G.S. Co.;Ltd.
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ภาวิณี   อานนท์ธนทรัพย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   State Tower   ชั้น 30   1055/623     ถ.สีลม   แขวงสีลม   เขตบางรัก   กรุงเทพฯ   10500
  โทรศัพท์:   02-234-8738     มือถือ:   081-488-9910     แฟกซ์:   02-236-6609
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวรรณา   ตั้งศักดิ์สถิตย์(กอนุประพันธ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พัชรินทร์   เจริญสุขมงคล(ชูชัยศรี)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อมรเทพ   ทวีพานิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  โคลัมบัส เอ็กซ์เพรส
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จงดี   คุปต์หิรัณย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.2 บริการด้านศุลกากร(ชิปปิ้ง)
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อนุชิต   ตันวีระเกษม
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรรณพิมล   เศรษฐวรางกูร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชื่นจิตต์   หอมสุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  โคลัมบัส เอ็กซ์เพรส
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จงดี   คุปต์หิรัณย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.3 บริการพาหนะขนส่งสินค้า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วันชัย   อ่ำพึ่งอาตม์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประดิษฐ์   โลหะวิริยศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ไพโรจน์   ไตรยวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พเยาว์   มริตตนะพร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สมชาย   สิงห์วงศ์วัฒนะ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  โคลัมบัส เอ็กซ์เพรส
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จงดี   คุปต์หิรัณย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.4 บริการการท่องเที่ยว
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วสันต์   เสือสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรทิพย์   วัฒนาสุรกิตต์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัทแม่โขงเวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อัญชลี   สิริวรรธนะ (วัฒนสินธุ์)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -   -   158/9   ปากซอยปรีดีพนมยงค์ 14   สุขุมวิท 71   พระโขนงเหนือ   วัฒนา   กรุงเทพฯ   10110
  โทรศัพท์:   02-751-2600-1     มือถือ:   081-841-6211     แฟกซ์:   02-711-1231
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัยวัฒน์   จิตต์นุกุลศิริ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.5 บริการสายการบิน/รถเช่า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   จุฑาพร   นัยสงวนศรี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วาสินี   เจียมอนุกูลกิจ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรรณพร   ตันติเจริญ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พูนศรี   ภคอริยะ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.6 บริการโรงแรม/ที่พัก
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธนู   หะรังษี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประพันธ์ศักดิ์   แพทยานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ธนธรณ์   รัตนชีวร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  บ้านห้วยน้ำริน
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุกรี   คุ้มพันธุ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       1/12   ซ.วิภาวดี 25   ถ.วิภาวดีรังสิต   แขวงทุ่งสองห้อง   เขตหลักสี่   กรุงเทพฯ   10210
  โทรศัพท์:   02-589-5359     มือถือ:   081-450-2505     แฟกซ์:   02-954-6459
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   พงศ์อนันต์   สุวัณณาคาร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พักตร์พิมล   สาริสุต
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรพรรณ   ตันอริยกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวิมล   สุรไพฑูรย์กร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
 
7.7 อื่น(ระบุ)
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  รถโดยสารสาธารณะ
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ไพโรจน์   ไตรยวงศ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริการคลังสินค้า
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สัมฤทธิ์   ตันติดิลกกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ชัยยุทธ์   ลิ้มสงวน
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ร้านอาหาร
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วรพรรธน์(สรณคมน์)   ชุติมา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -