อื่นๆ

เขียนโดย Admin on . Posted in BUSINESS DIRECTORY

9. อื่นๆ     

  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ตรวจสอบบัญชี
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิไลลักษณ์   ประศาสน์ครุการ (คนึงเหตุ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Market Research
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เมทินี   เลิศประเสริฐคงคา
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  น้อยแทร็กเซอร์วิส
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ศิริพร   พิทักษ์ลิ้มสกุล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ภานุมาภรณ์ จำกัด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ยุทธนา   ภาณุมาภรณ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ค้าไม้
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ไพศาล   ศรีเจริญจิตร์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ชื่อธุรกิจ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ชัชวาล   นนทลี
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:     ชั้น 5   541     ถ.จรัญสนิทวงศ์   แขวงบางกรวย   เขตบางกรวย   กรุงเทพฯ   11130
  โทรศัพท์:   02-436-4514     มือถือ:   080-445-0066     แฟกซ์:   02-436-4591
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ให้คำปรึกษาด้านCorperate performance management
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   นฤมล   อาคเนย์สุวรรณ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โรงพิมพ์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิเชียร   รัศมีไพศาล
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  แฟคตอริ่ง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   วิวัฒน์   คงคาสัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Software Vendor
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กาญจนี   เจริญรัถ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ค้าส่ง
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กฤติยา   ตันติจตุรพร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เฟอร์นิเจอร์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ณัฐวิน   พงษ์เภตรารัตน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  รับเหมาก่อสร้าง
  ชื่อธุรกิจ :  ไทยวัฒน์วิศวการทาง จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   พรทิพย์   ธนศรีวนิชชัย
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       106 ม.7     วงแหวน   บางบัวทอง   เมือง   ปทุมธานี   12000
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ชิ้นส่วนยานยนตร์
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท ไทยซัมมิท มิทซูบะ อิเล็กทริค์ แมนูแฟคเทอริ่ง จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   พงษ์ศักดิ์   นาวาประดิษฐ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       204 หมู่ 3   นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง   ถ.สุขุมวิท     เขตศรีราชา   ชัยนาท  
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  กฎหมาย
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   สมนึก   ธรรมนะจิตต์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริษัท นิวแมน จำกัด
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   อรพร   ปฐมวาณิชย์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  holding company
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สันติ   วิลาสศักดานนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบ FUEL CELL
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   มาลัย   บุปผาภิรักษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  ขายอะไหล่รถยนต์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   สุวรรณา   สิงห์วงศ์วัฒนะ(อนุเคราะห์ดิลก)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Trading
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   เชิดพงศ์   นิติเกษตรสุนทร
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  เครื่องจักรอุตสาหกรรม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาง   ดารนีย์   มิ่งลดาพร(เตียวตระกูล)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Trading
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ตระกูล   จิณุณารักษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  software house
  ชื่อธุรกิจ :  บริษัท เอส.เอส.บี (กรุงเทพฯ) จำกัด
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กัลยา   สุสมบูรณ์(สุวรรณศิริ)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:       5/11 หมู่ 3     แจ้งวัฒนะ   คลองเกลือ   ปากเกร็ด   นนทบุรี   11120
  โทรศัพท์:   02-573-5707     มือถือ:   081-642-3863     แฟกซ์:   02-573-5713
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  โรงฉีดพลาสติก โรงชุบ โรงเป่า ขายสุขภัณฑ์
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กาญจนา   เสรีวัฒนวุฒิ(เดชตีรยากร)
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  สถาบันการเงิน
  ชื่อธุรกิจ :  Citibank N.A.
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   ประกาศิต   สิงคะตีระ
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   อาคารแสงทองธานี   18   82     สาทรเหนือ   แขวงสีลม   แขวงบางรัก   กรุงเทพฯ   10500
  โทรศัพท์:   02-232-3270     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  บริการทางด่วน
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: คุณ   กิตติ   อาภรณ์รัตน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  คมนาคม
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   สุรยุทธ   ทวีกุลวัฒน์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  Supply Chain
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาย   ศุภชัย   อัศวารักษ์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -
  ชื่อประเภทธุรกิจ :  จัดการทรัพยากร
  ชื่อธุรกิจ :  -
  ชื่อ-นามสกุล: นาง   วิราวรรณ   ธาราพนท์
 
ที่อยู่สถานประกอบการ:   -
  โทรศัพท์:   -     มือถือ:   -     แฟกซ์:   -