สมาคมฯ จัด CSR one day trip พาสมาชิกไปลุยทางเดินไม้ไผ่ ขุดหลุมโคลนด้วยมือ บรรจงปลูกต้นโกงกาง ผูกกับหลักไม้ไผ่ ในโครงการ CSR ปลูกป่าชายเลน ชลอคลื่นชายฝั่งที่สมุทรสาคร 17/8/2562

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ณ บริเวณไม้ไผ่ชะลอคลื่น ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร
ทัศนศึกษาวัดช่องลม
- ชมอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม
- ศึกษาประวัติท่าฉลอม,ศึกษาประวัติท่าฉลอม

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40  ท่าน