พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

เนื่องจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ จะจัดขึ้นก่อนพิธีการสำคัญของประเทศ ดังนั้นตั้งแต่ช่วงการซ้อม การถ่ายภาพหมู่ จนถึงวันจริง มหาวิทยาลัยของดการแสดงความยินดีกับบัณฑิตด้วยลูกโป่ง ช่อดอกไม้ หรือของขวัญสีฉูดฉาดทุกชนิด งดการร้องเพลงหมู่(การบูม) กรณีที่คณะหรือส่วนงานต่างๆจะจัดซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต ขอให้จัดภายในอาคาร และขอให้ผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในเขตมหาวิทยาลัยให้แต่งกายสุภาพ-ไว้ทุกข์ ......

 

 

#โปรดประชาสัมพันธ์