ดูย้อนหลังได้นะคะ “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 2/2561

on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

ดูย้อนหลังได้นะคะ

 

“จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 2/2561
วิทยากรโดย ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์  บัญชีจุฬาฯ รุ่น 46  

 

ที่ Page Banshi Chula Alumni

facebook.com/BanshiChulaAlumni/ 

 

"ท่องยุทธภพมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for SMEs & NPAEs ปรับปรุง / รายได้ / สัญญาเช่า”