ตารางรายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ปี 2560

on . Posted in ปฎิทินกิจกรรม

ตารางรายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ปี 2560

ครั้งที่

วันที่

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

สถานที่

1

อ. 14 ก.พ. 60

18.00 - 20.00 น.

“ภาษีใหม่  ใครได้  ใครเสีย”

คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต รุ่น 32

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน

คุณพรทิพย์ สุขทัพภ์ รุ่น 36

ณ ห้อง 206 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

2

อ. 21 มี.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

“ภาวะผู้นำกับการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง ยุคไทยแลนด์ 4.0”

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รุ่น 31

ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ บริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

3

อ. 23 พ.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

“ถาม-ตอบ ปัญหาภาษีที่คาใจ”

คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต รุ่น 32

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน

คุณพรทิพย์ สุขทัพภ์ รุ่น 36

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

4

อ. 20 มิ.ย. 60

18.00 - 20.00 น.

“นวัตกรรมทางการตลาด”

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน

 

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

5

อ. 25 ก.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

 

อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช MMP

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

6

อ. 15 ส.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

“ฟังดนตรีเถิดชื่นใจ”

คุณอัครรัตน์ ณ ระนอง / คุณโก้ Mr.Saxman

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

7

อ. 19 ก.ย. 60

18.00 - 20.00 น.

 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ รุ่น 41

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

8

อ. 17 ต.ค. 60

-

(งดจัดรายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์)

-

-

9

อ. 21 พ.ย. 60

18.00 - 20.00 น.

“อัญมณีมีผลต่อชีวิตคนอย่างไร”

ศ.(พิเศษ) มัลลิกา บุนนาค รุ่น 21

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

10

อ. 19 ธ.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

“เล่นหุ้นอย่างไรให้รวย”

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล รุ่น 44 / คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ MBA

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

11

อ. 16 ม.ค. 61

18.00 - 20.00 น.

Battle บัญชี VS ภาษี
รวมทั้ง
Update ที่สำคัญ”

คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต รุ่น 32

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน

คุณพรทิพย์ สุขทัพภ์ รุ่น 36

ณ ห้อง 105 ห้อง “สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี”

หมายเหตุ

งดการจัดรายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ในเดือนเมษายม และเดือนตุลาคม 2560

ปฎิทินกิจกรรมสมาคมฯ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

on . Posted in ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมสมาคมฯ  เดือน พฤษภาคม  มิถุนายน 2560

วันที่

เวลา

รายละเอียด

สถานที่

23 พ.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

รายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ครั้งที่ 3/2560  “ถาม-ตอบ ปัญหาภาษีที่คาใจ”

ห้อง 105  ชั้น 1 ไชยยศสมบัติ  3

25 พ.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

ประชุมกรรมการสมาคมฯ  ครั้งที่  4/2560

ห้องประชุมสมาคมฯ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

20 มิ.ย. 60

18.00 - 20.00 น.

รายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ครั้งที่ 4/2560  “นวัตกรรมทางการตลาด”

ห้อง 105  ชั้น 1 ไชยยศสมบัติ  3

22 มิ.ย. 60

18.00 - 20.00 น.

ประชุมกรรมการสมาคมฯ  ครั้งที่ 5/2560

ห้องประชุมสมาคมฯ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

หมายเหตุ

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้