ปฎิทินกิจกรรมสมาคมฯ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560

on . Posted in ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมสมาคมฯ  เดือน พฤษภาคม  มิถุนายน 2560

วันที่

เวลา

รายละเอียด

สถานที่

23 พ.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

รายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ครั้งที่ 3/2560  “ถาม-ตอบ ปัญหาภาษีที่คาใจ”

ห้อง 105  ชั้น 1 ไชยยศสมบัติ  3

25 พ.ค. 60

18.00 - 20.00 น.

ประชุมกรรมการสมาคมฯ  ครั้งที่  4/2560

ห้องประชุมสมาคมฯ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

20 มิ.ย. 60

18.00 - 20.00 น.

รายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ครั้งที่ 4/2560  “นวัตกรรมทางการตลาด”

ห้อง 105  ชั้น 1 ไชยยศสมบัติ  3

22 มิ.ย. 60

18.00 - 20.00 น.

ประชุมกรรมการสมาคมฯ  ครั้งที่ 5/2560

ห้องประชุมสมาคมฯ อาคารอนุสรณ์ 50 ปี

หมายเหตุ

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้