แสดง #
ชื่อ ฮิต
Banshi Chula Alumni FanPage 2795
29/01/2013 : มอบรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ครั้งที่ 13 (พ.ศ.2554-2555) 5649
รู้หรือยังว่า วันนี้อ่าน เภตรา ได้จากเว็บแล้ว 2482
22/08/2012 : กองทุนสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กวบจ.) 5305
14/08/2012 : พล.ต.ต.เชาวลิต - คุณกันยา สิงห์เจริญ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 9 และรุ่น 10 และคุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 10 ได้มอบพระไพรีพินาศให้แก่วงดนตรี Bandshi 2557
19/08/2012 : งานทำบุญสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ครบรอบ 50 ปี 2311
19/08/2012 : สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมอบ ทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 500,000 บาท 2041
04/08/2012 : จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2555 2336
23/06/2012 : ภาพการจัดทัศนศึกษาของกิจกรรมสมาคมนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ ที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด 4218
28/05/2012 : บรรยากาศงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 3163