ข่าวและกิจกรรม

petra-talk-4-business-treatmentขอเชิญร่วมรับฟัง Petra Talk ครั้งที่ 4 “Business Treatment: รักษาปัญหาธุรกิจให้ตรงจุด” ธุรกิจคุณกำลังมีปัญหาอยู่หรือไม่? หากคุณกำลังหาโอกาสให้ธุรกิจที่กำลังติด Covid-19 และหาทางออกสำหรับปัญหาธุรกิจต่างๆ...
วันที่ 24/11/2563, 02:12
ชม 14 ชอบ 0 คน รายละเอียด
tfrs-99สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ หัวข้อ “เจาะลึกวิธีการบัญชีและกรณีศึกษา การประมาณการมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่องมือทางการเงิน...
วันที่ 20/11/2563, 02:01
ชม 46 ชอบ 0 คน รายละเอียด
14-2563ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ 14 ธ.ค. 2563คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล...
วันที่ 17/11/2563, 03:24
ชม 37 ชอบ 0 คน รายละเอียด
seminar-2563สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ  “เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 ทั้งด้านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และภาษี” ในวันพุธที่  4 ...
วันที่ 28/09/2563, 06:17
ชม 386 ชอบ 0 คน รายละเอียด
shi-bowls-20สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "SHI-BOWLS 20" ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ Blu-O Rhythm &...
วันที่ 17/09/2563, 03:27
ชม 224 ชอบ 0 คน รายละเอียด

ปฎิทิน กิจกรรม

Calendar
ปฎิทินข่าวสารกิจกรรม อบรม สัมมนาของสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี.

รายละเอียด

ดาวน์โหลด วารสาร

Demo
เภตราสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของมวลสมาชิกสังคมบัญชีจุฬาฯ อย่างสำคัญและต่อเนื่อง.

รายละเอียด

หนังสือพิมพ์ / ลิงค์อื่นๆ

Demo
เว็บลิ้งค์หนังสือพิมพ์และอื่นๆ

รายละเอียด