วิธีสมัคร สมาชิก

  • ตรวจสอบสถานะ การเป็นสมาชิก สมาคมนิสิตเก่าฯ ของท่าน จากระบบค้นหานิสิตเก่า
  • ในกรณีที่ท่าน ยังไม่ได้เป็นสมาชิกฯ ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้โดย กรอกใบสมัครสาชิกฯ ทางหน้าเวปไซต์ หรือ ดาวน์โหลด ใบสมัครสมาชิก ที่นี่