นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2547

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


รศ.คุณหญิงวรวรรณ ชัยอาญา
รุ่น 7


หม่อมหลวงศรีฟ้า มหาวรรณ
รุ่น 11
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2529 และ 2547)


ศ.กิตติคุณสุภาพรรณ รัตนาภรณ์
รุ่น 23


รศ.จินตนา บุญบงการ
รุ่น 26


นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
รุ่น 26
(นิสิตเก่าดีเด่นปี 2529 และ 2547)


นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
รุ่น 28


นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
รุ่น 28


นายสหัส ตรีทิพยบุตร
รุ่น 28