นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2550

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


คุณนภาภรณ์ คุรุพสุธาชัย
รุ่น 31
กรรมการผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)


คุณพเยาว์ มริตตนะพร
รุ่น 36
กรรมการผู้จัดการ บริษัททางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)


คุณอนันต์ ลี้ตระกูล
รุ่น 22
รองประธานทำหน้าที่ประธานบริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ดร.สาคร สุขศรีวงศ์
รุ่น 46
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน)