นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2551

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


คุณพิมพ์ใจ โพธิภักติ
รุ่น 26
อดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าฯ


ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด
รุ่น 28
บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ บริษัทสี่พระยาการพิมพ์ จำกัด


คุณประสัณห์ เชื้อพานิช
รุ่น 30
ประธานกรรมการบริหาร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์


คุณสุชาดา ภวนานันท์
รุ่น 30
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด


คุณวรุธ สุวกร
รุ่น 32
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


คุณสุภาวดี หาญเมธี 
รุ่น 33
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทรักลูก กรุ๊ป จำกัด


คุณเลอศักดิ์ จุลเทศ
รุ่น 34
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน


คุณกฤษฎา มนเฑียรวิเชียรฉาย
รุ่น 37
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มน้ำตาลมิตรผล