นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2553

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


พลเอกบัญญัติ ดำรงค์เผ่า
รุ่น 30
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะทำงาน โครงการพระราชดำริ กรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม


คุณอัศวินี ไตลังคะ
รุ่น 32
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)


คุณปรียนาถ สุนทรวาทะ
รุ่น 36
President & CEO Amata B.Grimm Power Ltd.


คุณอธิป พีชานนท์
รุ่น 37
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


คุณนวลพรรณ ล่ำซำ
รุ่น 44
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)