นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2556

on . Posted in นิสิตเก่าดีเด่น

 

 


คุณวราวุธ ชูวิรัช
รุ่น 36 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี  
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์


คุณสุณี เสรีภาณุ
รุ่น 44

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แม๊ค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 


คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์
รุ่น 47

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)