สิทธิประโยชน์สมาชิก

เขียนโดย Admin on . Posted in สิทธิประโยชน์สมาชิก

 

             สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตเก่าทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่าง รุ่นพี่ - รุ่นน้อง อาจารย์ - ศิษย์
และเป็นพลังสำคัญที่จะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของคณะฯ และประเทศชาติ ต่อไป

 

             สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการเป็นสมาชิก  เพียง 500 บาทตลอดชีพ  ท่านจะได้รับทราบข่าวสาร จากคณะฯ รุ่นเพื่อน - รุ่นน้อง พร้อม Update สาระความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทางสมาคมฯ

จัดส่งให้ท่านตลอดเวลา พร้อมสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับมากมาย ดังนี้.

 

1.

วารสารของสมาคม ชื่อ “วารสารเภตรา” ปีละ 3 ฉบับ ซึ่งมีบทความทั้งด้านวิชาการ ความเคลื่อนไหวของวงการอาชีพต่าง ๆ ความเคลื่อนไหวของมวลสมาชิก ทั้งนิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่า

2.

จดหมายข่าว ปีละ 3 ฉบับ ออกสลับกับวารสารเภตรา ในจดหมายข่าวนี้จะมีข่าวสาร กิจกรรมของสมาคมฯ กิจกรรมของสมาชิกรุ่น ต่าง ๆ

3.

ข่าวจากเว็บไซด์ของสมาคมฯ www.shicu.com ท่านสามารถ เปิดหาข้อมูลได้ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมของสมาคมฯ และกิจกรรมของนิสิตรุ่นต่าง ๆ

4.

สมาคมฯ จะส่ง E-mail ให้สมาชิกทราบข่าวสารเป็นระยะ ๆ

5.

จัดทำบัตรสมาชิกสมาคมฯ โดยนำไปใช้เป็นส่วนลดจากห้าง/ร้านของนิสิตเก่า เช่น ส่วนลดศูนย์หนังสือจุฬาฯ 10 % ส่วนลดร้านอาหารริเวอร์เทอเรส 10 % และอื่น ๆ อีกมากมาย

6.

สามารถใช้บริการห้องสมุดของคณะฯ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

7.

ได้รับส่วนลดพิเศษ ในการร่วมอบรมสัมมนาบัญชี ของสมาคม ฯ