การประชุมกรรมการสมาคมฯ

เขียนโดย Admin on . Posted in การประชุมกรรมการสมาคมฯ

สมาชิก นิสิต นิสิตเก่า ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมได้

นอกจากนี้ ห้องประชุมของสมาคมฯ ทั้งห้องหลักและห้องรอง ยังเปิดให้บริการแก่นิสิตเก่า รุ่นหรือกลุ่มต่างๆ
เพื่อใช้ในการประชุมหรือจัดกิจกรรมต่างๆได้ หากสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงกับทางสมาคมฯ