เภตรา ฉบับที่ 27

เขียนโดย Admin on . Posted in เภตรา

 

 
 
 
                70 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
                Hamburger Crisis
                แนวโน้มผลกระทบแฮมเบอร์เกอร์ ปี 52
                บทบาทของจุฬาลงกรณ์ ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก
                นวัตกรรมทางการเงิน
 
                รำลึกครบ 100 ปีพระบรมรูปทรงม้า
                ลุงฟรุ๊ต กว่า 7 ทศวรรษกับครอบครัวผลไม้
                ศูนย์เรียนรู้ของนิสิต อาคารจามจุรี 9
                จตุรัส จามจุรี
 
                ศุภเดช พูนพิพัฒน์