งาน "เปิดฟ้าบัญชี" shi'80 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน "เปิดฟ้าบัญชี" shi'80 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

โดยมีพิธีผูกข้อมือพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ระหว่างเวลา 08.30 - 09.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้ารูปตัวยู หน้าอาคารไชยยศสมบัติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ