ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "เครื่องมือทางการเงิน-ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9"

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

 

ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "เครื่องมือทางการเงิน-ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9"
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถ.พระราม 4

วิทยากรโดย : ผศ.ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่าอบรม : สมาชิกสมาคมฯ 1,200.- / บุคคลทั่วไป 1,500.-
นับชั่วโมง CPDได้ ทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ทั้งนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติ

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมฯ โทรฯ 02-218-5703, 02-255-8614

แฟกซ์  02-255-3078

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. นะคะ..

รีบด่วน รับจำนวนจำกัดค่ะ