เสวนา “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 7/2562

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬา จัดเสวนา “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 7/2562

วิทยากรโดย คุณกิติชัย เตชะงามเลิศ นิสิตเก่า MBA จุฬาฯ

ในหัวข้อ "จะลงทุนอะไรดี ในช่วงดอกเบี้ยต่ำติดดิน"

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 - 20.00 น.
ณ ห้อง 105 ห้อง "สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี" ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา 45 ท่าน