สมาคมนิสิตเก่าฯ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ