เสวนา “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 8/2562

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่า คณะ​พาณิช​ยศ​า​สตร์และ​การบัญชี​ จุฬา​ฯ

จัดเสวนา “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 8/2562

วิทยากรโดย ดร.กนก กาญจนภู บัญชีจุฬาฯ รุ่น 62 และ  Partner and Director, Well Consulting Group
ในหัวข้อ Well-Being ชีวิตดีๆ ที่ออกแบบได้

รู้จักกับ Well-Being แนวคิดยุคใหม่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อการใช้ชีวิตและการบริหารองค์กร ที่นำไปสู่ความสุข ความสมดุล และความสำเร็จอย่างยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 18.00 - 20.00  น.
ณ ห้อง 105 ห้อง "สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชย์-บัญชี" ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาฯโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 30 ท่าน