สัมมนา ครั้งที่ 3/2562 ในหัวข้อ เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

กรรมการสมาคมฯนิสิตเก่า จุฬาฯ ร่วมสัมมนา ครั้งที่ 3/2562

ในหัวข้อ เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 กันยายน  2562

ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถ.พระราม 4