​เสวนา ​“จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 9/2562

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่า คณะ​พาณิช​ยศ​า​สตร์และ​การบัญชี​ จุฬา​ฯ​ จัด​เสวนา ​“จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่  9/2562

วิทยากรโดย คุณอธิป พีชานนท์  บัญชีจุฬาฯ รุ่น 37 กรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ในหัวข้อ  "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มใช้ปีใหม่นี้ มีผลต่อใครบ้าง?"

เมื่อวันอังคารที่  15  ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 - 20.00  น.

ณ ห้อง 206  ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ