ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบ เสื้อสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ SHI CU ALUMNI 2020

เขียนโดย Patinya on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญชวน สมาชิก นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน หรือ บุคคลากรของ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯร่วม ประกวดออกแบบ เสื้อสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ SHI CU ALUMNI 2020เพื่อใช้เป็น เสื้อสมาคมฯ ประจำปี สามารถส่งแบบได้ถึง วันที่ 15 กันยายน 2563 นี้

ส่งผลงานได้ที่
https://forms.gle/3LHZC7EAn6NX8kop8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :facebook.com/shicualumni