ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 ทั้งด้านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และภาษี”

เขียนโดย Patinya on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ  “เจาะลึกปัญหามาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้ปี 2563 ทั้งด้านผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และภาษี”

ในวันพุธที่  4  พฤศจิกายน  2563  เวลา  08.30 - 17.00  น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

 

วิทยากรโดย : 

 -รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์  อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ     

 -คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  กรรมการผู้จัดการ

  บริษัทสอบบัญชีดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 -คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต  ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ

  สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาฯ

 

*ค่าอบรม : สมาชิกสมาคมฯ 1,800.- / บุคคลทั่วไป  2,000.-               

**นับชั่วโมง CPD  ได้   

***สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่สมาคมฯ โทรฯ 02-218-5703, 02-255-8614 

มือถือ 092-254-3171  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 ดาวน์โหลดใบสมัครงานสัมมนา