19/08/2012 : สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมอบ ทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 500,000 บาท

เขียนโดย Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

     เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 คุณประสัณห์ เชื้อพานิช นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้มอบ "ทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์" จำนวน 500,000 บาท แด่ รศ. ดร. พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมนิสิตให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558