14/08/2012 : พล.ต.ต.เชาวลิต - คุณกันยา สิงห์เจริญ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 9 และรุ่น 10 และคุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 10 ได้มอบพระไพรีพินาศให้แก่วงดนตรี Bandshi

เขียนโดย Admin on . Posted in ข่าวและกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 พล.ต.ต.เชาวลิต - คุณกันยา สิงห์เจริญ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 9 และรุ่น 10 และคุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 10 ได้มอบพระไพรีพินาศให้แก่วงดนตรี Bandshi โดยมี อาจารย์ศันธยา กิตติโกวิท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และอาจารย์วิชัย พรรณเชษฐ์ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบ