คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ต่อคณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งเกษียณอายุการทำงานของคณะฯ ในปี 2562

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in กิจกรรมคณะฯ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ต่อคณาจารย์ และบุคลากร ซึ่งเกษียณอายุการทำงานของคณะฯ  ในปี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องอาหารชั้นใต้ดิน อาคารไชยยศสมบัติ 3