27/03/2011 : 72 ปี บัญชีจุฬาฯ... เริงร่ากับเพลงสุนทราภรณ

on . Posted in กิจกรรมคณะฯ

วันที่ 27 มีนาคม 2554

หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Disc 01

 https://youtu.be/HTqygYJs8Gk

 

Disc 02

 https://youtu.be/MVAngquzWhU