ปฎิทินกิจกรรมสมาคมฯ เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

on . Posted in ปฎิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมสมาคมฯ  เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

วันที่

เวลา

รายละเอียด

สถานที่

5 ก.ค. 62

08.30 - 17.00 น.

จัดสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

ณ โรงแรมแมนดาริน ถ.พระราม 4

23 ก.ค. 62

18.00 - 20.00 น.

รายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ครั้งที่ 6/2562

ห้อง 105  ห้องสมาคมนิสิตเก่า ไชยยศฯ  3

25 ก.ค. 62

08.00 - 20.00 น.

ประชุมกรรมการสมาคมฯ  ครั้งที่ 6/2562

ห้อง 105  ห้องสมาคมนิสิตเก่า ไชยยศฯ  3

18 ส.ค. 62

09.30 - 14.00 น.

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมฯ

ห้อง 131  ชั้น 1 อาคารไชยยศสมบัติ  1

20 ส.ค. 62

18.00 - 20.00 น.

รายการจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ครั้งที่ 7/2562

ห้อง 105  ห้องสมาคมนิสิตเก่า ไชยยศฯ  3

22 ส.ค. 62

08.00 - 20.00 น.

ประชุมกรรมการสมาคมฯ  ครั้งที่ 7/2562

ห้อง 105  ห้องสมาคมนิสิตเก่า ไชยยศฯ  3

หมายเหตุ

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้