14/08/2012 : นิสิตเก่ารุ่น 9 และ 10 มอบพระไพรีพินาศให้ BandShi

on . Posted in กิจกรรมสมาชิกและนิสิตเก่า

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 พล.ต.ต.เชาวลิต - คุณกันยา สิงห์เจริญ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 9 และรุ่น 10 และคุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 10
ได้มอบพระไพรีพินาศให้แก่วงดนตรี Bandshi โดยมี อาจารย์ศันธยา กิตติโกวิท รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
และอาจารย์วิชัย  พรรณเชษฐ์  ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบ