CU First day

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in กิจกรรมนิสิต

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 จุฬาฯ ได้จัดงาน “CU First day”  ซึ่งความสำคัญของวันนี้ คือ นับเป็นวันแรกที่เหล่านิสิตใหม่ (น้องใหม่) ได้เข้ามาเป็นนิสิตอย่างสมบูรณ์  ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะแยกย้ายไปทำกิจกรรมของคณะ ร่วมกับเพื่อนๆ และรุ่นพี่ของคณะ 

สำหรับกิจกรรมจะได้แก่ เหล่าพี่เก่า น้องใหม่ใส่เสื้อสีชมพูหรือเสื้อที่มีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สวมกางเกงเพื่อความคล่องตัว  กิจกรรมมักจัดขึ้นในวันเสาร์หรืออาทิตย์  เริ่มตั้งแต่เช้าที่ประตูใหญ่  รุ่นพี่ก็จะให้การต้อนรับเข้าเป็นเฟรชชี่อย่างอบอุ่น แยกเป็นซุ้มรับน้องของแต่ละคณะหรืออาจมีซุ้มรับน้องกลางรวมทุกคณะ  สักการะพระบรมรูป 2 รัชกาลที่หน้าหอประชุมใหญ่  กิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อให้น้องใหม่ปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ สถาบันการศึกษาใหม่ได้ เพราะจากวันนี้ไปต้องเรียนด้วยกันจนจบ ดูแลช่วยเหลือกันไปตลอด  นอกจากนั้นยังของที่ระลึกที่รุ่นพี่ตั้งใจทำมาแจกน้องใหม่แล้ว หรือมีสินค้ามาขาย อาทิสมุด Lecture,  เสื้อ เป็นต้น