CU12 "ครบ 50 ปี น้องใหม่" จัดปลูกต้นจามจุรี ที่บริเวณอุทยานบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

เขียนโดย Shicu Admin on . Posted in กิจกรรมนิสิต

CU12 "ครบ 50 ปี น้องใหม่"

จัดปลูกต้นจามจุรี ที่บริเวณอุทยานบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562

โดยนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาตร์และการบัญชีร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากสุด