09-11/10/2008 : สัมมนา กลางปี

เขียนโดย Admin on . Posted in กิจกรรมนิสิต

 

      รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากการ สัมมนากลางปียังคงกึกก้องอยู่ในใจของคณะผู้จัดและน้องๆ ทุกคน เพราะเมื่อ 9-11 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ทางสโมสรนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิตได้ร่วมกันจัดกิจกรรม

สัมมนากลางปีขึ้นโดยน้องชี่นปีที่ 1 ผู้เข้าร่วมกว่า 70 คนได้ใช้ชีวิตร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ณ คณะบัญชี ของเราเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

 

"กิจกรรมสร้างคน คนสร้างกิจกรรม" คือหัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรม สัมมนาก็คือ การสร้างนอสอตที่ดีพร้อมให้แก่คณะบัญชี และนอกจากนี้ ยังรวมถึงการประเมินผลงานสโมสรนิสิตในสายตาน้องๆ ตลอดระยะเวลาครึ่งปี หรือ 1 เทอมที่ผ่านมานั่นเอง

น้องๆ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมสัมมนา กลางปีได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น กิจกรรมพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม กิจกรรมฝึกความคิดสร้างสรรค์ และรับฟังความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ จากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง และพี่เก่าที่จบไป

นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาที่จัดขึ้นโดยสโมสรนิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในอีกครึ่งปีหลัง

เหนือสิ่งอื่นใด คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์ สโมสรนิสิตและนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้กระชับแนบแน่นขึ้น และความภาคภูมิใจของชาวบัญชีที่ได้สร้างนิสิตที่มีคุณภาพขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นเพื่อสำเภาลำใหม่นี้เหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีต่อไป