26/03/2013 : สมาคมฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม-ตักบาตร

on . Posted in ข่าวจากคณะฯและสมาคมฯ

นายประสัณห์  เชื้อพานิช  นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  แห่ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
และร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ  96 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อ
วันอังคารที่  26  มีนาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  06.30  น.  ณ  สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล