19/08/2012 : งานทำบุญครบรอบ 50 ปี สมาคมฯ

on . Posted in ข่าวจากคณะฯและสมาคมฯ

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมภูมิใจกับ 50 ปีของสมาคมฯ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  7 สิงหาคม 2505 
กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้  พวกเราทุกคนได้มีส่วนอย่างสำคัญที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯอย่างต่อเนื่อง
เพื่อคณะฯ เพื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันทั้งมวล ทุกท่านได้ร่วมกันเสียสละเวลา
ทุ่มเททั้งกำลังกาย 
กำลังปัญญา และกำลังทรัพย์ สนับสนุนสมาคมฯ   ให้เจริญรุ่งเรือง เป็นปึกแผ่น 

        ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมพบปะสังสรรค์
ในวาระครบรอบ  50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.   ณ  ห้อง 208  ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์  50  ปี
และร่วมรับประทานอาหาร ที่ห้องอาหารอาจารย์ ชั้นใต้ดิน อาคารไชยยศสมบัติ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ