แสดง #
ชื่อ ฮิต
สมาคมฯ จัด CSR one day trip พาสมาชิกไปลุยทางเดินไม้ไผ่ ขุดหลุมโคลนด้วยมือ บรรจงปลูกต้นโกงกาง ผูกกับหลักไม้ไผ่ ในโครงการ CSR ปลูกป่าชายเลน ชลอคลื่นชายฝั่งที่สมุทรสาคร 17/8/2562 232
ขอชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 264
ขอเชิญร่วมสัมมนา ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ TFRS for NPAEs : ประเด็นที่สำคัญและทิศทางในอนาคต 364
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 269
วันนี้เพื่อน Shi 33 รวม 94 คน ไปทำบุญให้เพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว 40 คน ที่ รพ.สงฆ์ 233
จิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ครั้งที่ 7/2562 ในหัวข้อ "จะลงทุนอะไรดีในช่วงดอกเบี้ยต่ำติดดิน" 214
งานวันพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่น 80) 207
งาน "เปิดฟ้าบัญชี" shi'80 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 266
รายการ “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 6/2562 วิทยากรโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 226
บรรยากาศงานแฐมนิเทศนิสิตใหม่ Shi80 329