แสดง #
ชื่อ ฮิต
วันนี้เพื่อน Shi 33 รวม 94 คน ไปทำบุญให้เพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว 40 คน ที่ รพ.สงฆ์ 179
จิบน้ำชากับจอมยุทธ์ ครั้งที่ 7/2562 ในหัวข้อ "จะลงทุนอะไรดีในช่วงดอกเบี้ยต่ำติดดิน" 173
งานวันพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รุ่น 80) 164
งาน "เปิดฟ้าบัญชี" shi'80 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 201
รายการ “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 6/2562 วิทยากรโดย ศ.กิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ 177
บรรยากาศงานแฐมนิเทศนิสิตใหม่ Shi80 286
ขอเชิญชวนนิสิตเก่า/ประธานรุ่น เสนอชื่อ บัญชีจุฬาฯดีเด่น ครั้งที่ 19 (พ.ศ.2562) 372
ขอเชิญชวนสั่งซื้อของที่ระลึกกระเป๋าผ้า 80ปีบัญชีจุฬาฯ 469
80 ปี บัญชีจุฬา (29/1/62) 542
บันทึกการแสดงสดงานคืนสู่เหย้า “ใต้ร่มจามจุรี 80 ปี บัญชีจุฬา” 29 มกราคม 2562 596