แสดง #
ชื่อ ฮิต
พาณิชย์ จับมือ คณะบัญชี จุฬาฯ จัดทำโครงสร้างต้นทุนยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการฯ ให้เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ 442
เกณฑ์การเสนอชื่อบัญชีจุฬาฯดีเด่น ครั้งที่ 19 (2562) 741
สมาคมนิสิตเก่าฯ จัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ 342
เสวนา “จิบน้ำชากับจอมยุทธ์” ครั้งที่ 7/2562 371
ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "เครื่องมือทางการเงิน-ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9" 618
สมาคมฯ จัด CSR one day trip พาสมาชิกไปลุยทางเดินไม้ไผ่ ขุดหลุมโคลนด้วยมือ บรรจงปลูกต้นโกงกาง ผูกกับหลักไม้ไผ่ ในโครงการ CSR ปลูกป่าชายเลน ชลอคลื่นชายฝั่งที่สมุทรสาคร 17/8/2562 281
ขอชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 311
ขอเชิญร่วมสัมมนา ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อ TFRS for NPAEs : ประเด็นที่สำคัญและทิศทางในอนาคต 428
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 352
วันนี้เพื่อน Shi 33 รวม 94 คน ไปทำบุญให้เพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว 40 คน ที่ รพ.สงฆ์ 295