แสดง #
ชื่อ ฮิต
19/08/2012 : สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมอบ ทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 500,000 บาท 2347
04/08/2012 : จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2555 2665
23/06/2012 : ภาพการจัดทัศนศึกษาของกิจกรรมสมาคมนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ ที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด 4676
28/05/2012 : บรรยากาศงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 3620
สมาชิกสมาคมฯ แสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ในการได้รับส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ 2877
29/01/2012 : คุณประสัณห์ เชื้อพานิชได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อีก 11 ท่าน 3057