แสดง #
ชื่อ ฮิต
รู้หรือยังว่า วันนี้อ่าน เภตรา ได้จากเว็บแล้ว 2695
22/08/2012 : กองทุนสนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กวบจ.) 5815
14/08/2012 : พล.ต.ต.เชาวลิต - คุณกันยา สิงห์เจริญ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 9 และรุ่น 10 และคุณหญิงจินดา จรุงเจริญเวชช์ บัญชีจุฬาฯ รุ่น 10 ได้มอบพระไพรีพินาศให้แก่วงดนตรี Bandshi 3127
19/08/2012 : งานทำบุญสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ครบรอบ 50 ปี 2797
19/08/2012 : สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมอบ ทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 500,000 บาท 2430
04/08/2012 : จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลประจำปี 2555 2768
23/06/2012 : ภาพการจัดทัศนศึกษาของกิจกรรมสมาคมนิสิตเก่าบัญชี จุฬาฯ ที่ บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำกัด 4827
28/05/2012 : บรรยากาศงานมุทิตาจิต ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ 3712
สมาชิกสมาคมฯ แสดงบัตรสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ในการได้รับส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ 2947
29/01/2012 : คุณประสัณห์ เชื้อพานิชได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ อีก 11 ท่าน 3195