สปิริต

เขียนโดย Admin on . Posted in สกู๊ป

 


 

 

      สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดขึ้นด้วยการร่วมแรง รวมน้ำใจ ของนิสิตเก่ากลุ่มหนึ่งเมื่อ 46 ปีล่วงมาแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวแทนและศูนย์รวมน้ำใจของบรรดาศิษย์เก่า ในการดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นการยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวหัวใจของพวกเราชาวสีฟ้าไว้ด้วยกัน..จากกลุ่มเล็ก ๆ ก็ค่อย ๆ แผ่ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ มีพลังมากพอที่จะทำประโยชน์แก่คณะและส่วนรวม

ทดแทนคุณสถาบันที่เป็นสถานที่ประสาทวิชาให้บรรดาพวกเราศิษย์เก่าทุกคนให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ.. เมื่อถึงจุดหนึ่งก็สามารถกลับมาสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้คณะฯ มีความเข้มแข็งก้าวหน้า สามารถผลิตบัณฑิตนักวิชาการคุณภาพสู่สังคมได้ไม่รู้จบ

 

 

      กาลเวลาทอดยาวมาจวบจนถึงวันนี้..ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย และไม่ว่าวันนี้ วันนั้น หรือวันไหน ๆ ตลอดเส้นทางปูพื้นอัดแน่นไว้ด้วยมวลสปิริต สปิริตของการร่วมแรงผนึกน้ำใจ

      สมาคมฯ ยังคงต้องการการสนับสนุนทุกรูปแบบ จากนิสิตเก่าทุกรุ่น ทุกสมัย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกกำลังความคิด เพื่อเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง สานพลังในการทำกิจกรรมใหม่ ๆ หรือกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมในวงกว้างถ้าเป็นไปได้

      กำลังของพวกเราทุกคนแม้คนละเล็กละน้อยหรือเพียงกำลังใจก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สมาคมฯ ของเราชาวพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ เติบโตเข้มแข็ง เคียงคู่ไปกับคณะฯ และสังคมอย่างสง่า สมภาคภูมิ