ท่านอาจารย์เจ้าคุณ

เขียนโดย Admin on . Posted in สกู๊ป

 

 ในสมัยเริ่มแรก อาจารย์ในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีน้อย โดยเฉพาะสามหรือสี่ปีแรกเกือบไม่มีอาจารย์ประจำ ในวิชาการบัญชีนั้นท่านสอนเองเกือบทุกวิชา และยังต้องออกแบบฝึกหัดและตรวจเองด้วย ลูกๆจึงคุ้นเคยกับการเห็นท่านตรวจบทฝึกหัด ของนิสิตทุกคนแทบจะไม่มีเวลาว่างให้กับลูก

สปิริต

เขียนโดย Admin on . Posted in สกู๊ป

 


 

 

      สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อกำเนิดขึ้นด้วยการร่วมแรง รวมน้ำใจ ของนิสิตเก่ากลุ่มหนึ่งเมื่อ 46 ปีล่วงมาแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นตัวแทนและศูนย์รวมน้ำใจของบรรดาศิษย์เก่า ในการดำเนินกิจกรรมที่จะเป็นการยึดเหนี่ยวเกาะเกี่ยวหัวใจของพวกเราชาวสีฟ้าไว้ด้วยกัน..จากกลุ่มเล็ก ๆ ก็ค่อย ๆ แผ่ขยายเป็นกลุ่มใหญ่ มีพลังมากพอที่จะทำประโยชน์แก่คณะและส่วนรวม